افتخارات

 • دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۶
 • کسب رتبه دومین برند برتر صنعت دایکست کشور برای دو دوره پیاپی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷
 • دریافت گواهینامه‌ ثبت اختراع دستگاه تست و کالیبراسیون رگولاتور گاز شهری در سال ۱۳۹۴
 • دریافت گواهینامه‌ ثبت اختراع هدایتگر میله شیر اطمینان رگولاتور گاز شهری در سال ۱۳۹۴
 • دریافت گواهینامه‌ ثبت اختراع دستگاه تست دوام کنتور گاز دیافراگمی در سال ۱۳۹۶
 • دریافت تندیس چهره ماندگار صنعت و تجارت توسط مدیرعامل شرکت در سال ۱۳۹۶
 • دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۷
 • کسب عنوان واحد صنعتی برتر استان همدان در سال ۱۳۹۶
 • کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان همدان در کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت سال ۱۳۹۴
 • کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه استان همدان در سال ۱۳۹۶
 • کسب عنوان کارگر نمونه بخش صنعت استان همدان در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶
 • کسب عنوان گروه کار نمونه استان همدان در بخش خدمات فنی و مهندسی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶
 • کسب عنوان برتر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال ۱۳۹۲
 • کسب عنوان کارآفرین برتر استان همدان در سال ۱۳۸۹