بهبود مستمر

كايزن ( KAI + ZEN = KAIZEN ) تركيبی دو كلمه ای از يك مفهوم ژاپنی است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجی است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه برای ايجاد بهبود در سازمان ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاری يا ناگهانی باشيم ، بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد؛ بهبود مستمر و تدريجی با بهره‌گيری از مشاركت كاركنان.

در نگاه كايزنی براي تحقق بهبود تدريجی و مستمر در سازمان ها بايد سه اقدام اساسی زير صورت بگيرد :

  1. كليه فعاليت‌هایی كه هزينه زا هستند ولی ارزشی توليد نمی‌كنند (Muda) بايد حذف شوند.
  2. فعاليت‌هايی كه به شكلی در جای ديگری به صورت موازی انجام می‌شوند (Muri) با يكديگر تلفيق شوند.
  3. آن دسته از فعاليت‌هايی كه برای تكميل و بهبود سطح كيفی خدمات لازمند (Mura) به فعاليت‌های سازمان افزوده شوند.

بر این اساس نظام بهبود مستمر  از سال ۱۳۹۱  در شرکت کنترل گاز اکباتان پیاده سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است و از طریق این سیستم فرصت بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان جهت بهبود هرچه بیشتر شرکت فراهم گردیده است.

همکار گرامی! جهت ارائه پیشنهاد فرصت های بهبود می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید