برند شرکت

برند یک نام، نشانه و یا ترکیبی از عناصر دیداری و نوشتاری است که موجب تمایز بخشیدن به یک محصول یا شرکت نسبت به رقبا می شود. برند ممکن است شامل نام تجاری، نشانه تجاری و همچنین شعار (اسلوگان) شرکت یا محصول باشد.

یک برند در طول زمان از طریق استفاده مداوم و منظم همراه با محصولات و خدمات یک شرکت در ذهن مشتریان نقش می بندد و بعدها به تنهایی یادآور قابلیت و کیفیت محصولات و خدمات شرکت می شود.

برند کنترل گاز اکباتان با تکیه بر قریب ۳۵ سال فعالیت در زمینه تولید تجهیزات ایمنی، تنظیم و اندازه گیری گاز شهری در ایران، جایگاه خاصی در بین مشتریان استراتژیک خود شامل؛ شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی یافته است. همچنین طی ممیزی سندیکای آلومینیوم ایران و انجمن دایکست ایران به عنوان دومین برند برتر صنعت دایکست ایران انتخاب گردیده است.

این نشانه تجاری در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۵به شماره ۲۵۶۷۰۶ در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.