دستگاه پرتابل تست کنتور گاز

دستگاه قابل حمل تست کنتورهای گاز خانگی، با قابلیت تست کنتور در محل مشترک